Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Những trường hơp nào VONGUYEN RECOVERY có thể phục hồi

Cứu dữ liệu VONGUYEN RECOVERY chuyên cứu dữ liệu , cứu dữ liệu ổ cứng trong các trường hợp:
** Đối với HDD SERVER - RAID
(Support : Riad 0, Raid 1, Raid 5, Raid 5EE. )
(Support : Windowns,Mac,Linux,Unix...)
  • Mất định dạng , lỗi cấu trúc đĩa , lỗi cấu hình RAID
  • Hư vi mạch ( PCB ), No dectect .
  • Bad vật lý hoặc Bad logic.
  • Kẹt cơ , Hư cơ , Hư đầu đọc.
  • Lỗi Firmware hoặc hư module các loại.
** Đối với HDD PC ( 3.5 in ) , LAPTOP ( 2.5 in , 1.8 in )
( Support : Windowns,Mac,Linux,Unix... )
  • Lỗi mất phân vùng , lỗi mất định dạng , lỗi do virut.
  • Hư vi mạch ( PCB ) , No dectect.
  • Bad vật lý hoặc Bad logic.
  • Kẹt cơ , Hư cơ , Hư đầu đọc.
  • Lỗi Firmware hoặc hư module các loại.
** Hỗ trợ tất cả các thiết bị kết nối qua : SAS , SCSI , IDE , SATA , USB,1394 …..