Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Cần mua HDD xác và Seagate

*Do nhu cầu công việc cần mua số lượng lớn hdd xác lấy linh kiện.Nếu số lượng lớn Cứu dữ liệu Võ Nguyên sẽ thâu thận nơi hoặc ít hơn có thể mang trực tiếp đến.
*Chính sách BH của Seagate là rất khó nên khi thâu yêu cầu có tem bạc đầy đủ.Và còn bảo hành theo cách check code của Seagate.
Địa chỉ check thông tin bên dưới:
http://support.seagate.com/customer/warranty_validation.jsp
Thao tác cực kì đơn giản ---> + Điền thông tin serial number (s/n) của hdd vào khung serial number (khung 2).
+ Điền thông tin model của hdd vào khung model number and part number (khung 3).
+ Khung thứ 4 là viet nam.
+ Điền những kí tự có sẵn vào khung bên dưới sau đó bấm sutmit là xong. Sau đó coi thử còn bh hay không.


Cần mua HDD xác và Seagate


Bảng giá thâu HDD:
 • 40GB: 250.000 vnđ
 • 80GB: 270.000 vnđ
 • 120GB: 280.000 vnđ
 • 160GB: 300.000 vnđ
 • 200GB: 320.000 vnđ
 • 250GB: 340.000 vnđ
 • 300GB: 350.000 vnđ
 • 320GB: 370.000 vnđ
 • 400GB: 380.000 vnđ
 • 500GB: 400.000 vnđ
 • 750GB: 420.000 vnđ
 • 1000GB: 500.000 vnđ
 • 1500GB: 600.000 vnđ
 • 2000GB: 900.000 vnđ

Trong những trường hợp còn bh ít hay bị trày (xướt) 2 bên hông, bị cháy,nổ,có dấu hiệu côn trùng phá hoại,mẻ cáp giá thu sẽ giảm xuống 100.000 vnđ.