Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Hỗ trợ khách hàng

Cứu dữ liệu bên VONGUYEN RECOVERY khách hàng được :
  • Những hdd còn bh ở nhà phân phối hoặc còn bh ở chính hãng sau khi cứu dữ liệu sẽ được đổi 1 hdd mới cùng dung lượng và sẽ bh tiếp theo tem.
  • Nếu dữ liệu của bạn dưới 5gb thì chúng tôi sẽ chép vào đĩa CD hoặc DVD miễn phí.
  • Nhận ổ đĩa cứng và trả tại  nhà.
  • Chỉ tính phí 1 lần và không phí phát sinh.
cuudulieu3