Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Cứu dữ liệu - Can thiệp chuyên sâu

Tất cả các bước sau được Cứu dữ liệu Võ Nguyên thực hiện trong phòng sạch và thiết bị hiện đại nhất mà chúng tôi có:
Sau đây là tất cả các quy trình can thiệp chuyên sâu để cứu dữ liệu khi ổ cứng gặp vấn đề về lỗi vật lý.
001
007_
009
010
012
014
019